MSSQL vNEXT 2017 Express- Slackware 14.2 X64

Dostępna jest wersja pełna MSSQL 2017 dla Platformy Linux !
https://packages.microsoft.com/ubuntu/18.04/ najnowsze wydania

Niestety wszystkie wydania jak do tej pory zostały oparte o dystrybucje RedHat, Ubuntu i SUSE z obsługą systemd
W załączeniu paczka txz z MSSQL dla Slackware
Do poprawnego działania potrzebne są biblioteki libc++ oraz numactl
Gotowe paczki przy linkach do slackbuildów
https://slackbuilds.org/repository/14.2/system/numactl/?search=libnuma –>numactl-2.0.10-x86_64-1_SBo
Do poprawnego zbudowania paczki z libc++ wymagane są biblioteki – w odpowiedniej kolejności:
https://slackbuilds.org/repository/14.2/libraries/libunwind/ –>libunwind-1.1-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/development/docutils/–>docutils-0.12-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/pytz/–>pytz-2016.10-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/babel/–>babel-2.3.4-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/six/–>six-1.10.0-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/MarkupSafe/–>MarkupSafe-0.23-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/libraries/Jinja2/–>Jinja2-2.7.3-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/Pygments/–>Pygments-2.1.3-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/python-requests/–>python-requests-2.13.0-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/alabaster/–>alabaster-0.7.9-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/imagesize/–>imagesize-0.7.1-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/python/snowballstemmer/–>snowballstemmer-1.2.1-x86_64-1_SBo
https://slackbuilds.org/repository/14.2/development/Sphinx/–>Sphinx-1.5.5-x86_64-1_SBo

https://slackbuilds.org/repository/14.2/network/krb5/–>krb5-1.15.2-x86_64-1_SBo.tgz

Na koniec pakiet libc++ https://slackbuilds.org/repository/14.2/libraries/libc++/–>libc++-3.8.0-x86_64-1_SBo

 

MSSQL 2017 Express Build 4.0.3038.14-2 –>mssql-server_14.0.3038.14-2_amd64.txz

MSSQL 2017 tools–>mssql-tools_14.0.6.0-1_amd64

MSODBCSQL–>msodbcsql_13.1.9.2-1_amd64

Dodatkowe biblioteki dla wersji 14.0.3022-2 libsss_nss_idmap–>libsss_nss_idmap rozpakować do /usr/local/lib64

Pierwsza konfiguracja serwera poprzez /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
Lista dostępnych opcji poprzez uruchomienie samego mssql-conf

nazwa serwera mssql vNEXT = nazwa hosta

przykładowy skrypt uruchomieniowy:

#!/bin/bash
#
# /etc/rc.d/rc.mssql
#
# Start/stop MSSQL
# Last modified: 03.01.2018

case „$1” in
'start’ )
echo „Start MSSQL”
nohup /opt/mssql/bin/sqlservr > /dev/null 2>&1 & echo $! > /var/run/sqlservr.pid
echo „MSSQL started.”
;;

'stop’)
echo „Stop MSSQL.”
pid=`cat /var/run/sqlservr.pid`
kill -s SIGINT $pid
rm /var/run/sqlservr.pid
echo „MSSQL Stopped.”
;;

*)
echo „usage $0 start|stop”
;;

esac

Tworzone bazy danych maja compatibility level 140 = mssql -vNext
Testowo baza płatnika o rozmiarze 4GB działa bez zarzutu zarówno w pierwotnym compatibility level 110 jak i w podniesionym do 140

Przydatne zapytania SQL

Podniesienie compatibility level:
ALTER DATABASE nazwa_bazy
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 140;
GO

Sprawdzenie poziomu compatibility level:

USE nazwa_bazy;
GO
SELECT compatibility_level
FROM sys.databases WHERE name = 'nazwa_bazy’;
GO

AdHoc włączenie – dla Płatnika

sp_configure 'show advanced options’, 1;
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries’, 1;
RECONFIGURE;
GO

 

Dodanie nazwy serwera do sys.servers

EXEC sp_addlinkedserver @server=’Twoja_nazwa’

Sprawdzenie nazw linked server

select name from sys.servers

 

Po instalacji zmiana collation z domyślnego latin1 zanim uruchomimy serwer mssql

mssql-conf set-collation

wpisać: Polish_CI_AS

Jest to bardzo ważne jeżeli przenosimy bazy np pakietu firmy INSERT (Subiekt, Rewizor, Rachmistrz itp) jeżeli nie zmienimy kodowania serwera na kodowanie równe bazie danych przy aktualizacji podmiotów otrzymamy błąd 0x80040E14

 

Przykładowy skrypt backupu pojedynczej bazy danych

#!/bin/bash
#
KIEDY=`date +%F`
KATALOG=/katalog/przechowywania/kopii
/opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA -P haslo_bazy -Q „BACKUP DATABASE [nazwa_bazy] TO DISK = N’$KATALOG/nazwa_bazy-$KIEDY.bak’ WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = 'nazwa_bazy-full’, SKIP, NOREWIND, STATS = 10”
gzip -9 $KATALOG/nazwa_bazy-$KIEDY.bak

Aktualności instrukcje oraz wersje MSSQL vNEXT na platforme LINUX

mssql-server_14.0.3022.28-2_amd64

mssql-tools_14.0.6.0-1_amd64

 

Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij